tomas

Har arbetat som journalist/skribent i 30 år inom dagspress, organisationspress och fackpress. Har även en bakgrund som redaktör och reporter inom tv och radio. Arbetar i dag som redaktör, skribent, projektledare och författare.