November 2016: Fortifikationsverkets tidning Öppet hus kommer ut.