December 2016: Personaltidningen Oqtan kommer ut med ny form (Pär Ljung). På danska och svenska.